11/08/2013

Dạy kèm

     Dạy kèm cũng cho là nghề ít tốn thời gian nhất hiện nay, mức lương ổn định đủ chi trả sinh hoạt cho người dạy kèm còn đang theo học tại các trường đại học .Hay cho giáo viên có thêm thu nhập phát triển sự nghiệp nghề giáo của minh.
   Dạy kèm cần những gì:
  • Tốt nghiệp phổ thông .
  • Kinh nghiệm dạy kèm 
  • Đạo đức nghề khi dạy kèm .
  • Trung thực , thật thà.
  Dạy kèm bạn còn phải có kiến thức vững vàng về chuyên môn bạn đi dạy kèm .Hiện nay sinh viên Việt Nam luôn chọn nghề dạy kèm, mà quên mình đang làm nghề gì.
  Dạy kèm là việc bạn đến tận gia chủ để dạy kèm học viên, bạn được trung tâm gia sư giới thiệu để được sự tin tưởng đầu để dạy kèm con em của bậc phụ huynh cần người dạy kèm.
  Dạy kèm tại nhà hiện có những khuyết điểm cần tránh :
  • Sinh viên đang học ngành khác theo dạy kèm , đã chọn học ngành sư phạm.
  • Sinh viên chỉ dạy kèm vì tiền mà mình không biết đang làm nghề gì ?
  • Sinh viên quá tự tin vào kiến thức của mình mà không ôn lại để có kiến thức vững khi dạy kèm .
  • Thời gian đi lại của sinh viên dạy kèm không tốt .
  • Sinh viên dạy kèm khó bắt được tâm lý học sinh 
  • Sinh viên dạy quá nhiều lớp dạy kèm , không còn sức để học .
   Quá nhiều khuyết điểm hiện nay mà trung tâm gia sư không giải quyết hết.Chính điều đó mà trung tâm gia sư Phúc Lợi hằng tháng điều có đợi kiểm tra sinh viên dạy kèm tại nhà quý phụ huynh , nhằm đánh giá quá trình dạy kèm và chiến lược dạy kèm của sinh viên, giúp cho sinh viên khắc phục khuyết điểm và cho học viên học tốt hơn .
    Hãy liên hệ trung tâm để được dạy kèm tại gia , nơi tin cậy trung tâm giao con cho sinh viên dạy kèm .